12 ตุลาคม 2558  ก่อสร้าง

5 ตุลาคม 2558  ที่ปรึกษาการขาย

25 กันยายน 2558  ตัวเเทนจำหน่าย