18 ธันวาคม 2557  พนักงานขับรถ

17 ธันวาคม 2557  ครูผู้ช่วย

17 ธันวาคม 2557  ผู้ช่วยครู

4 ธันวาคม 2557  พนักงานประจำร้าน

4 ธันวาคม 2557  พนักงานประจำร้าน