5 กรกฏาคม 2558  อิสระ

5 กรกฏาคม 2558  อิสระ

4 กรกฏาคม 2558  ร้านกาแฟชมดาว

2 กรกฏาคม 2558  ประชาสัมพันธ์

1 กรกฏาคม 2558  พนักงานการตลาด

1 กรกฏาคม 2558  งานโรงงาน

28 มิถุนายน 2558  รับส่งอาหารปิ่นโต

20 มิถุนายน 2558  ช่างสระไดร์

20 มิถุนายน 2558  รับสมัคช่างสระไดร์

14 มิถุนายน 2558  รึบสมัครข่างทาสี

7 มิถุนายน 2558  ชำเหลาะไก่

7 มิถุนายน 2558  รับสมัค

6 มิถุนายน 2558  พนักงานห้องชั่ง

5 มิถุนายน 2558  พนักงานห้องชั่ง

5 มิถุนายน 2558  พนักงานห้องชั่ง