24 พฤษภาคม 2559  รับสมัครแม่บ้าน

22 พฤษภาคม 2559  พนักงานขายสลัด

18 พฤษภาคม 2559  รับสมัครงาน

15 พฤษภาคม 2559  รับสมัครแม่บ้าน

5 พฤษภาคม 2559  พนักงานบัญชี

5 พฤษภาคม 2559  พนักงานบัญชี