23 สิงหาคม 2559  พนักงานดูแลบ้าน

23 สิงหาคม 2559  พนักงานดูแลบ้าน

17 สิงหาคม 2559  Krungsri Consumer Career Day

14 สิงหาคม 2559  พนักงายขาย