1 กันยายน 2558  ธนาคารยูโอบี

24 สิงหาคม 2558  หางานทำช่วงเย็นคะ

20 สิงหาคม 2558  รับสมัครจำนวนมาก

17 สิงหาคม 2558  พนง.ขายรถยนต์มือ2

16 สิงหาคม 2558  รับสมัครพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2558  รับสมัคร์งาน

13 สิงหาคม 2558  รับพิมพ์งาน

11 สิงหาคม 2558  รับพนักงาน

11 สิงหาคม 2558  รับพนักงาน

11 สิงหาคม 2558  ร้านกาแฟชมดาว