14 กุมภาพันธ์ 2559  รับพิมพ์งาน รายงาน

12 กุมภาพันธ์ 2559  รับสมัครงาน

9 กุมภาพันธ์ 2559  งานpart , full time

8 กุมภาพันธ์ 2559  ช่างยาง

29 มกราคม 2559  พนักงานทำเล็บ

21 มกราคม 2559  หัวหน้า QC