29 ตุลาคม 2557  ว่างงานค่ะ!!!

29 ตุลาคม 2557  Blueberry beauty and spa

28 ตุลาคม 2557  รับเจาะบ่อบาดาล

22 ตุลาคม 2557  ผู้ช่วยกุ๊ก