สอบกพ. ภาคก. 2555

5 เมษายน 2555
หมวดหมู่: งานราชการ

สอบกพ. ภาคก. 2555

เปิดสอบแล้วนะครับ สำหรับสอบ ภาค ก.  ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๕  ใครที่จ้องการสอบภาค ก. ปีนี้ ก็อ่านรายละเอียดและเตรียมตัว อ่านหนังสือ รอสอบกันได้แล้วนะครับ  โดยรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

สำหรับวุฒิการศึกษา ที่ทาง ก.พ. กำหนด ก็จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

–  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– ปริญญาตรี

– ปริญญาโท

– หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวขางต้น ที่ ก.พ. รับรอง

ส่วนการดำเนินการสอบนั้นก็จะสอบ 2 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ครั้งที่ 2 สอบวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดยจะดำเนินการสอบภาค ก.พร้อมกัน ตามศูนย์การสอบ ภาค ก. ทั้งหมดรวม ๑๒ แห่ง คือ
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ฉะเชิงเทรา

3. พระนครศรีอยุธยา

4. ราชบุรี

5. เชียงใหม่

6. พิษณุโลก

7. นครสวรรค์

8. อุดรธานี
9. อุบลราชธานี

10.นครราชสีมา

11. สุราษฎร;ธานี

12 สงขลา
การสมัครสอบจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางเว็บไซต์

http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยท่านใดที่สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันที่

วันที่ ๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้นนะครับ

 

ขั้นตอนการสอบต่าง ๆ ดูได้ที่รูป ด้านล่างนะครับ

หรือใครอยากดูรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ก็ดูได้ที่นี่ครับ

รายละเอียดการสอบภาค ก. ของ ก.พ. 2555

คำค้นหา: , , , , ,
 
 

4 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความเรื่อง

สอบกพ. ภาคก. 2555

  1. ใครจะสอบก็ดูเอาเด้อ

  2. ลงสอบศูนย์อุบลเด้อ มีเหล้าแถมหลังสอบ

  3. สอบ ภาค ก วันที่ 29 ก.ค.55 จ้า ครั้งที่ 1

แสดงความคิดเห็น