สอบครู อบจ.นครราชสีมา 2555 รวม 87 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครู อบจ.นครราชสีมา  หรือครูผู้ช่วย โคราช แล้วนะครับ โคราชจ๊อบ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่สอบผ่านทุกท่านนะครับ และก็เตรียมตัวไปต่อ อ่านดูเอกสารแผ่นแรกของผลสอบทุกรายเอกวิชานะครับ

 

รายชื่อผู้สอบผ่านครู อบจ.นครราชสีมาในแต่ละเอกวิชา

 

1. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกเกษตรกรรม

2. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกคณิตศาสตร์

3. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกคหกรรม

4. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกคอมพิวเตอร์

5. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกเคมี

6. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกชีวะ

7. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกดนตรีศึกษา

8. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกดนตรีสากล

9. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกแนะแนว

10 รายชื่อผู้สอบผ่านเอกบรรณารักษ์

11. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกพลและวิทยาศาสตร์การกีฬา

12. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกฟิสิกส์

13. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกภาษาจีน  (ไม่มีคนผ่านการคัดเลือก)

14. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกภาษาไทย

15. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

16. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกศิลปะ

17. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกสังคม

18. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกอังกฤษ

19. รายชื่อผู้สอบผ่านเอกอุตสาหกรรม

 

คำค้นหา: , , ,
 
 

123 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความเรื่อง

สอบครู อบจ.นครราชสีมา 2555 รวม 87 อัตรา

 1. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอให้โชคดีนะค่ะ

 2. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอให้โชคดีนะค่ะ

 3. ขอให้สอบได้…ทุกคนเลย

 4. ขอให้สอบได้…ทุกคนเลย

 5. TESTGOOD.MYREADYWEB.COM
  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา คู่มืออ่านสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
  ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
  – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
  วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
  กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
  – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
  กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
  – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน
  อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
  ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

 6. TESTGOOD.MYREADYWEB.COM
  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา คู่มืออ่านสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
  ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
  – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
  วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
  กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
  – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
  กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
  – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน
  อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
  ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

 7. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด

  • จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด
   รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
   รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
   ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
   – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
   – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
   – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
   วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
   – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
   กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
   – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
   – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
   – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
   กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
   – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
   – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
   – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
   – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
   – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
   – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
   – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
   – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
   – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
   แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
   http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=20780

 8. เตรียมอ่านหนังสือสอบแล้ว

 9. เตรียมอ่านหนังสือสอบแล้ว

 10. ทั้งหมดกี่ชุด รวมราคาเท่าไร โทรกลับ 0850963188

 11. http://www.testthai.net/read.php?tid=6409
  รวมข้อสอบ อบจ. โคราช 1990 ข้อ สุดยอดมาก
  ที่นี่ที่เดียว ครับ จัดทำล่าสุด

 12. http://www.testthai.net/read.php?tid=6409
  รวมข้อสอบ อบจ. โคราช 1990 ข้อ สุดยอดมาก
  ที่นี่ที่เดียว ครับ จัดทำล่าสุด

 13. 083-1514162 http://www.testthai.net/read.php?tid=6409
  ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
  – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
  วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
  กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
  – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
  กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
  – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

 14. 083-1514162 http://www.testthai.net/read.php?tid=6409
  ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
  – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
  วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
  กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
  – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
  กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
  – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

 15. อยากไป เตรียมตัว ตอนรับเพื่อน แน่ เด้อ

 16. แต่เราหมดสิทธิ์ไม่มีวุฒิครูอดเลยเรา

 17. แต่เราหมดสิทธิ์ไม่มีวุฒิครูอดเลยเรา

 18. Mim Chadamas says:

  ถ้าจะไปสมัครต้องเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะ

 19. ถ้าจะไปสมัครต้องเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะ

 20. Ampawan Nonluecha says:

  ไหนบอกว่าไม่เล่นไงจ๊ะ

 21. กุ๊บกิ๊บ กุ๊กกิ๊ก says:

  ขอให้เพื่อนๆ เดินทางไปสอบครูผู้ช่วยโดยสวัสดิภาพนะ

 22. Aj Wannisa Wongfu says:

  ขอให้เพื่อนๆ เดินทางไปสอบครูผู้ช่วยโดยสวัสดิภาพนะ

 23. Somlee Tcom says:

  ไปสมัครสอบแน่นอน

 24. ไปสมัครสอบแน่นอน

 25. แล้ววิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบได้ไหมคับ เพราะในคำสั่งมันไม่มีคับ แต่ในทุกที่ ที่เขาเปิดสอบ มันสามารถสอบได้

 26. แล้ววิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบได้ไหมคับ เพราะในคำสั่งมันไม่มีคับ แต่ในทุกที่ ที่เขาเปิดสอบ มันสามารถสอบได้

 27. Aiiw Patcharakorn says:

  ขอสอบถามค่ะ
  ว่าสถานที่รับสมัคร อยู่ใกล้กับอะไร ที่ไหน
  ถ้าลงรถไฟ ควรลงสถานนีใดที่จะใกล้ที่สุด แล้วต้องไปอีกไกลมั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ 😉

  • ลงรถไฟที่จิระ แล้วต่อสาย 7 (ถ้าผมจำไม่ผิดนะ) หรือไม่ก็ ขี่ตุ๊ก ๆ เลยก็ได้ครับ

  • Aiiw Patcharakorn says:

   ขอบคุณค่ะ แล้วอบจ มันใกล้กับอะไรคะ

  • อบจ. นึกไม่ออกจริง ๆ ไม่รู้อยู่ตรงไหน ผมไม่เคยเห็น และไม่เคยไปเลยครับ เดี๋ยวจะลองถามเพื่อนดู

  • Aiiw Patcharakorn says:

   อ้าว สรุปแล้ว ไปสมัครที่ไหนคะ ไม่ใช่อบจ หรอคะ

  • ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอนุสรณ์ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา

  • วัดสุทธจินดา

  • Siw Jiranya says:

   อบจ.กับสถานที่รับสมัครอยู่ใกล้กันค่ะเดินข้ามถนนนิดเดียวก็ถึงแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรถเลยค่ะ ลงรถไฟที่สถานีจิระเดินตรงหน้าสถานีถึงถนนเลี้ยวซ้ายจะเห็นศาลเดินตรงไปให้สุดถนนจะเห็นอบจ.อยู่ตรงกันข้าม ที่รับสมัครวัดสูทธจินดาจะอยู่ตรงกันข้ามกับอบจ.ถามคนเดินหรือแม่ค้าแถวนั้นได้ค่ะ

 28. Aiiw Kookkai says:

  ขอสอบถามค่ะ
  ว่าสถานที่รับสมัคร อยู่ใกล้กับอะไร ที่ไหน
  ถ้าลงรถไฟ ควรลงสถานนีใดที่จะใกล้ที่สุด แล้วต้องไปอีกไกลมั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ 😉

 29. ลงรถไฟที่จิระ แล้วต่อสาย 7 (ถ้าผมจำไม่ผิดนะ) หรือไม่ก็ ขี่ตุ๊ก ๆ เลยก็ได้ครับ

 30. Aiiw Kookkai says:

  ขอบคุณค่ะ แล้วอบจ มันใกล้กับอะไรคะ

 31. อบจ. นึกไม่ออกจริง ๆ ไม่รู้อยู่ตรงไหน ผมไม่เคยเห็น และไม่เคยไปเลยครับ เดี๋ยวจะลองถามเพื่อนดู

 32. Aiiw Kookkai says:

  อ้าว สรุปแล้ว ไปสมัครที่ไหนคะ ไม่ใช่อบจ หรอคะ

 33. ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอนุสรณ์ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา

 34. มาแล้วข่าวสอบ เป็นกำลังใจให้กัน โชคดีค่ะ

 35. มาแล้วข่าวสอบ เป็นกำลังใจให้กัน โชคดีค่ะ

 36. Kru Thaimusic says:

  สอบครั้งนี้ ขอให้ติดทีเถิ๊ดดดด สาาาาธุ คริคริ

 37. Kru Thaimusic says:

  สอบครั้งนี้ ขอให้ติดทีเถิ๊ดดดด สาาาาธุ คริคริ

 38. Gunz Vp says:

  ขอให้ได้ขอให้โดนครับ

 39. Kru Thaimusic says:

  ขอบคุณ คราฟฟฟ ป๋ม อิอิ

 40. ติวสอบครูผู้ช่วย อบจ.โคราช วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555
  รายละเอียด http://www.peankrututor.com ครับ

 41. ติวสอบครูผู้ช่วย อบจ.โคราช วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555
  รายละเอียด http://www.peankrututor.com ครับ

 42. มีชีทขายมะ ผอ

 43. Ku Zach Zach says:

  27. 28. ได้ไหมครับ

 44. Ku Zach Zach says:

  รับสมัครสัก 2 อาทิตย์ครับ. เอนก. ไปแข่งกีฬา กลับ. 27 ครับ

 45. Ku Zach Zach says:

  เอาเดือน. ตุลาคม ก็ดีครับ. อย่าเอาเร็วหลาย. คนมันน้อย

 46. Geeretika Suttikod says:

  เดวนี้เอื้อยเฮาเล่นเฟสเนอะ คิดฮ้อดเด้+++++

 47. กลัวติดกับกรณีพิเศษ ติวสัก 3 รอบ

 48. สอบครู อบจ. โคราช เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัครได้คับ ไปสมัครมาแล้ว แต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบครับ ทั้งตัวจริงและสำเนา ขาดอะไรไป ไล่กลับอย่างเดียว

 49. สอบครู อบจ. โคราช เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัครได้คับ ไปสมัครมาแล้ว แต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบครับ ทั้งตัวจริงและสำเนา ขาดอะไรไป ไล่กลับอย่างเดียว

 50. จริงจัง กับฉันไหม ไหม says:

  เอกสถิติประยุกต์ รับไหมคะในกลุ่มคณิตศาสตร์

 51. จริงจัง กับฉันไหม ไหม says:

  เอกสถิติประยุกต์ รับไหมคะในกลุ่มคณิตศาสตร์

 52. ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ

 53. น่าจะรับสมัครนะครับ ลองโทรสอบถามดูก็ได้จร้า

 54. จริงจัง กับฉันไหม ไหม says:

  ขอบคุณค่ะ

 55. เอกชีววิทยาประยุกต์ สมัครได้ไหมค่ะ ในสาขาวิชาเอกชีววิทยา

 56. เอกชีววิทยาประยุกต์ สมัครได้ไหมค่ะ ในสาขาวิชาเอกชีววิทยา

 57. Utehn Tehn says:

  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเทญ

 58. Utehn Tehn says:

  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเทญ

 59. เรียน ป.บัฒฑิต มาค่ะ ..สามารถไปสมัครได้ไหมค่ะ
  (ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้วตรงกับเอกที่ อบจ.ต้องการ)

 60. เรียน ป.บัฒฑิต มาค่ะ ..สามารถไปสมัครได้ไหมค่ะ
  (ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้วตรงกับเอกที่ อบจ.ต้องการ)

 61. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
  ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
  – แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
  วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
  กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
  – แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
  กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  – นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
  – แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  – แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  – แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  – แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  – แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
  – แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
  http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=20780

 62. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครได้เปล่าค่ะ

 63. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครได้เปล่าค่ะ

 64. อยากไปสอบแต่ติดไปต่างประเทศเซ็งมาก

 65. อยากไปสอบแต่ติดไปต่างประเทศเซ็งมาก

 66. Siw Jiranya says:

  อบจ.กับสถานที่รับสมัครอยู่ใกล้กันค่ะเดินข้ามถนนนิดเดียวก็ถึงแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรถเลยค่ะ ลงรถไฟที่สถานีจิระเดินตรงหน้าสถานีถึงถนนเลี้ยวซ้ายจะเห็นศาลเดินตรงไปให้สุดถนนจะเห็นอบจ.อยู่ตรงกันข้าม ที่รับสมัครวัดสูทธจินดาจะอยู่ตรงกันข้ามกับอบจ.ถามคนเดินหรือแม่ค้าแถวนั้นได้ค่ะ

 67. Ball KaMo says:

  รับคับ ข้อที่ 1.7 สถิติประยุกต์

 68. Ball KaMo says:

  ข้อ 6.1 ชีววิทยา
  ข้อ 6.2 การสอนชีววิทยา
  ข้อ 6.8 ชีววิทยาทั่วไป

 69. เอกเทคโนสอบได้ไมค่ะ

 70. เอกเทคโนสอบได้ไมค่ะ

 71. Pinsakul Uksorn Narong says:

  ทำทำไง จะสอบ ติด น้อออ

 72. Pinsakul Uksorn Narong says:

  ทำทำไง จะสอบ ติด น้อออ

 73. adisak says:

  The Grand Boutique House ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใกล้ถนนเลี่ยงเมือง(บายพาส)มิตรภาพ ตัวอาคารภายนอกออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลี่ยน ภายในอาคารตกแต่งแนวฟิวชั่นวินเทจ เน้นความความเป็นส่วนตัวดูแลได้ทั่วถึงและเป็นกันเองด้วยห้องพักเพียง22ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ฟรีสัญญาณ WIFI และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง.
  ค่าบริการห้องพักราคา400,500และ600บาท
  สอบถามจองห้องพัก 044-371237 ,081-1209193

 74. สำหรับคนที่ต้องการหารายได้เสริม CLICKคลิ๊ก !! >https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDQ5bklTbnhWR28zWmlqWV9NR2tOUHc6MQ#gid=0
  – มีเวลาว่างวันละ 2-3 ชั่วโมง ต่อวัน
  – มีอีเมลล์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
  – อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  – เหมาะสำหรับนักศึกษา หรือทุกคนที่อยากหาเงินใช้ระหว่างเล่นเน็ตสนใจทักคะ สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสาขาโคราชได้ที่
  Tel. 086-3718451 คุณ เอกชัย
  ***รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลและเวลาในการทำงาน

 75. สำหรับคนที่ต้องการหารายได้เสริม CLICKคลิ๊ก !! >https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDQ5bklTbnhWR28zWmlqWV9NR2tOUHc6MQ#gid=0
  – มีเวลาว่างวันละ 2-3 ชั่วโมง ต่อวัน
  – มีอีเมลล์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
  – อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  – เหมาะสำหรับนักศึกษา หรือทุกคนที่อยากหาเงินใช้ระหว่างเล่นเน็ตสนใจทักคะ สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสาขาโคราชได้ที่
  Tel. 086-3718451 คุณ เอกชัย
  ***รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลและเวลาในการทำงาน

 76. ต้อม says:

  สถานที่พักในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

  ที่ ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ ราคาห้องพัก หมายเหตุ
  1 แกลลี่ไวท์ 044-296142-9 350 – 600 บาท
  2 โกลเด้นท์แลนด์รีสอร์ท 044-253034 700 – 3,000 บาท
  3 คาเธ่ย์ 044-252067 150 – 200 บาท
  4 คิงส์โฮเต็ล 044-262046-8 270 – 600 บาท
  5 โคราชโฮเต็ล 044257057 500 – 1,400 บาท
  6 จอมสุรางค์ 044-257080-9 700 – 1,600 บาท
  7 ชุมพล 044-242453 240 – 380 บาท
  8 โตเกียวแมนชั่น 044-244548 186-375 บาท
  9 โตเกียว2 044-242788 150 – 400 บาท
  10 ไทยโฮเต็ล 044-270733-6, 044-241613-4 350 – 550 บาท
  11 ฟ้าไทย 044-267390-2 250 – 350 บาท
  12 เฟิร์ส เกสท์เฮ้าส์ (1) 044-257195 160 – 600 บาท
  13 เฟิร์ส เกสท์เฮ้าส์ (2) 044-269608 220 – 600 บาท
  14 เฟิร์ส เกสท์เฮ้าส์ (3) 044-267263 200 – 360 บาท
  15 ฟ้าสาง 044-242143 150 – 330 บาท
  16 ไทยโภคภัณฑ์ 044-242454 180 – 400 บาท
  17 เมืองย่าซาเล่ย์รีสอร์ท 044-358085-90 800 – 15,000 บาท
  18 ราชสีมา 044242837, 044-258734 150 – 260 บาท
  19 ศิริโฮเต็ล 044-242831, 044-241556 120 – 380 บาท
  20 ศรีจอมพล 044-252829 160 – 380 บาท
  21 ศรีพัฒนา 044-251652-4 460 – 900 บาท
  22 ศรีวิชัย 044-242194 300 – 450 บาท
  23 ศรีรัตน์ 044-243116 160 – 380 บาท
  24 ศรีสุระ 044-242605 160 – 250 บาท
  25 สากล 044-244502, 044-241260 240 – 450 บาท
  26 สีมาธานี 044-213100 1,200 – 9,500 บาท
  27 สุรสัมนาคาร 044-224880 500 – 1,500 บาท

  15

  ที่ ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ ราคาห้องพัก หมายเหตุ
  28 ออร์คิด 044-278323-7 500 – 850 บาท
  29 อัษฎางค์ 044-242514 140 – 220 บาท
  30 เฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนด์ สปา 044-247444-63 1,000 – 2,500 บาท
  31 เค.เอช.เจ้าพระยาอินน์ 044-243825 450 บาท
  32 เค.เอส.พาวิลเลี่ยน 044-262945, 044263039 700 – 1,400 บาท
  33 ทับแก้วพาเลช 044-251107-8 400 – 700 บาท
  34 บอสโฮเต็ล 044-252508, 044253185 400 – 700 บาท
  35 พีกาซัส 044272841 450 – 850 บาท
  36 ดิไอยรา 044-268777-8 600 – 9,700 บาท
  37 ด๊อกเตอร์เฮาส์ 044-255846 180 – 250 บาท
  38 ดิแอร์พอท 044-275305-9 400 – 1,500 บาท
  39 โพธิ์ทอง 044251962 170 – 350 บาท
  40 รอยัลปริ๊นเซส โคราช 044-256629-35 1,342 – 13,065 บาท
  41 ราชพฤกษ์แกรนด์ โฮเทล 044-262500, 044-261222 1,200 – 4,500 บาท
  42 เบสท์โฮเต็ล 044-278600-4 400 บาท
  43 ชายาแกรด์ 044-354354 640-2,000 บาท
  44 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา 044-2759656 100.-บาท/คน
  45 กอรมน ภาค 2 044-251713 20.-บาท/คน
  46 ร3. พัน 2 044-257323 –

 77. ทำไมเวลาสอบที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงละ

 78. ทำไมเวลาสอบที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงละ

 79. Tassapan Janpratat says:

  ประกาศผลสอบ วัน/เดือน/ปี ไหนครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น