รับสมัครสอบครู กศน.สกลนคร ปี 2556

 

ประกาศผลสอบครู กศน.สกลนคร วันที่ 31 มกราคม 2556 คลิ๊กเลย

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร จะเปิดทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล จ.สกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร จะดำเนิน การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานใน กศน.ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนครจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เป็นไปตามรายละเอียด และหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ชี่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑ กลุ่มงาน     บุริหารงานทั่วไป

๑.๒ ชื่อตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ ชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้ บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและจำนวนที่ต้องการ

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพี่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน ๔ อัตรา ในสถานศึกษาต่างๆ สังกัดลำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดสกลนคร โดยจะเรียกบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ อัตรา

 

ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท/เดือน

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ระหว่าง

วันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น  (ในวันและเวลาราชการ (เว้นหยุดราชการ)

 

รายละเอียดในการรับสมัครครูกศน.สกลนคร 2556 สถานที่ วันเวลา

 

[gview file=”http://www.korat-job.com/wp-content/uploads/2013/01/กศน.สกลนคร.pdf”]

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ form_kornor

คำค้นหา: , , , , ,
 
 

2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความเรื่อง

รับสมัครสอบครู กศน.สกลนคร ปี 2556

  1. Meji Metita says:

    ดูเอานะ

  2. ประวัติศาสตร์ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบล ที่ต้องยืนต้องทำขึ้นมาเอง หรือว่าเป็นผลงานของครูที่ปฏิบัตหน้าที่ใน กศน.ตำบลครับผม ผมไม่เข้าใจครับ

แสดงความคิดเห็น