สอบครูผู้ช่วยเทศบาลระยอง 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยเทศบาลระยอง ปี2556 สถานที่และวันเวลาในการสอบ

 

 

รับสมัครสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครระยอง ปีพ.ศ.2556  โดยเทศบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗ อัตรา เพี่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง.จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย.  ดังต่อไปนี้

 ๑.      สาขาและเอกวิชาที่เทศบาลระยองรับสมัครครูผู้ช่วย 2556 ในครั้งนี้คือ

 

– สาขาวิชาเอกคณิตคาสตร์                      (รหัส ๐๑)             จำนวน  ๒ อัตรา

– สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย             (รหัส ๐๑)             จำนวน  ๑  อัตรา

– สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                    (รหัส ๐๑)             จำนวน  ๑  อัตรา

– สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์                     (รหัส ๐๑)             จำนวน  ๑  อัตรา

– สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์                    (รหัส ๐๑)             จำนวน   ๑  อัตรา

– สาขาวิชาเอกภาษาไทย                          (รหัส ๐๑)             จำนวน   ๑  อัตรา

 

๒. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

เทศบาลนครระยอง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ด้งนี้

๒.๑ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น ๘,๓๔๐ บาท

๒.๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น ๙,๑๔๐ บาท

 

๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบแข่งขัน และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖

 

ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา สำนักงาน เทศบาลนครระยอง หรือทางเวบไซต์ www.rayongcity.net หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๒ ๐๑๑๑ ต่อ ๗๒๖

 

รายละเอียดการรับสมัครสอบครูเทศบาลระยอง 2556

[gview file=”http://www.korat-job.com/wp-content/uploads/2013/01/เทศบาลระยอง.pdf”]

คำค้นหา: , , , ,
 
 

แสดงความคิดเห็น