เตรียมเปิดสอบอบต.อุบล ปี2556

ข่าวดีอีกครั้งสำหรับท่านใดที่กำลังรับติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบอบต.ปีพ.ศ.21556 ซึ่งคราวนี้เป็นอบต.ทางจังหวัดอุบลเตรียมที่จะเปิดสอบอบต.ประจำปี พ.ศ. 2556 สำหรับข่าวที่ออกมาก็มีรายชื่อ อบต.22 แห่งดังต่อไปนี้ที่เตรียมจะเปิดสอบอบต.คือ  อบต.นาคำ,อบต.ดอนจิก,อบต.โพนงาม,อบต.กองโพน,อบต.สารภี,อบต.ตบหู,อบต.ยางใหญ่,อบต.ไร่ใต้,อบต.ม่วงสามสิบ,อบต.หนองเหล่า,อบต.ข้าวปุ้น,อบต.นาแวง,อบต.บ้านแดง,อบต.ตากแดด,อบต.โคกสะอาด,อบต.ขามเปี้ย,อบต.ถ้ำแข้,อบต.วาริน,อบต.โคกสว่าง,อบต.ค้อน้อย,อบต.โนนสวรรค์,อบต.ธาตุ ช่วงเวลาที่รอสรุปผลการเปิดสอบที่แน่ชัด ก็เตรียมอ่านหนังสือรอกันได้เลยนะคร้าบ…..

รายละเอียดแต่ละอบต.ที่ได้เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง จำนวนที่จะทำการบรรจุ

ตอนนี้ก็มีหลายอบต.ในจ.อุบลที่รับสมัครสอบอบต.ปี2556 กันแล้วนะครับ และก็จะมีอบต.ใน จ.อุบลที่เปิดรับสมัครเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็ติดตามข่าวสารได้ที่ การเปิดสอบอบต.ปี2556ได้ที่นี่นะครับ คลิ๊กเลย

 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา 

1.1  บุคลากร  3-5                                                                          จำนวน     ๑     อัตรา

1.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4        จำนวน     ๑     อัตรา

1.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                     จำนวน     ๑     อัตรา

1.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

1.5  สันทนาการ  3-5                                จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร   จำนวน  15  ตำแหน่ง  17  อัตรา เปิดสอบแล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

2.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     ๑     อัตรา

2.2  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5                           จำนวน     ๑     อัตรา

2.3  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                           จำนวน     ๑     อัตรา

2.4  นักวิชาการพัสดุ  3-5                                     จำนวน     ๑     อัตรา

2.5  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา

2.6  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     2     อัตรา

2.7  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

2.8  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

2.9  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     ๑     อัตรา

2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

2.11 ช่างไฟฟ้า  1-3                                           จำนวน     ๑     อัตรา

2.12 นักพัฒนาชุมชน  3-5                                    จำนวน     ๑     อัตรา

2.13 นายช่างสำรวจ  2-4                                     จำนวน     ๑     อัตรา

2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4                             จำนวน     ๑     อัตรา

2.15 สันทนาการ 3-5                                          จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา

3.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา

3.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา

3.3  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     ๑     อัตรา

3.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

3.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

3.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

3.7  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                            จำนวน     ๑     อัตรา

3.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

3.9  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     ๑     อัตรา

 

4.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา

          4.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     ๑     อัตรา

4.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

4.3  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     ๑     อัตรา

4.4  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     ๑     อัตรา

4.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

4.6  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี  อำเภอโพธิ์ไทร  จำนวน  14  ตำแหน่ง  15  อัตรา

5.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                     จำนวน     ๑     อัตรา

5.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

5.3  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

5.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

5.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

5.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

5.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     ๑     อัตรา

5.8  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา

5.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     ๑     อัตรา

5.10 นักวิชาการเกษตร  3-5                                  จำนวน     ๑     อัตรา

5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                        จำนวน     1     อัตรา

5.12 เจ้าพนักงานการประปา  2-4                            จำนวน     1     อัตรา

5.13 สันทนาการ 3-5                                          จำนวน     ๑     อัตรา

          5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5              จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

6.  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู  อำเภอเดชอุดม  จำนวน  8  ตำแหน่ง  9  อัตรา

6.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     ๑     อัตรา

6.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา

6.3  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                      จำนวน     1     อัตรา

6.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

6.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

6.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

6.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     2     อัตรา

6.8  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

7.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่  อำเภอน้ำยืน  จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา

7.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     ๑     อัตรา

7.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

7.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา

7.4  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                     จำนวน     2     อัตรา

7.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

7.6  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา

7.7  ช่างสำรวจ  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา

7.8  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     1     อัตรา

7.9  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

8.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา

8.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                   จำนวน     ๑     อัตรา

8.2  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  3-5                    จำนวน     ๑     อัตรา

8.3  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

8.4  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

8.5  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3          จำนวน     1     อัตรา

8.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

8.7  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                             จำนวน     1     อัตรา

8.8  ช่างเขียนแบบ  1-3                                       จำนวน     1     อัตรา

8.9  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     ๑     อัตรา

 

9.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา

9.1  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

9.2  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     ๑     อัตรา

9.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา

9.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา

9.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

9.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

10.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  อำเภอม่วงสามสิบ  จำนวน  7  ตำแหน่ง  7  อัตรา เปิดสอบแล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

10.1  บุคลากร  3-5                                           จำนวน     ๑     อัตรา

10.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     ๑     อัตรา

10.3  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                        จำนวน     ๑     อัตรา

10.4  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา

10.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

10.6  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                           จำนวน     1     อัตรา

10.7  ช่างไฟฟ้า  1-3                                          จำนวน     1     อัตรา

 

 

11.  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา

11.1  นักวิชาการศึกษา  3-5                                  จำนวน     ๑     อัตรา

11.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา

11.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

11.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

11.5  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

12.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง  อำเภอเขมราฐ  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา  เปิดสอบแล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

12.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                   จำนวน     ๑     อัตรา

12.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

12.3  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1-3                        จำนวน     ๑     อัตรา

12.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา

12.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

12.6  นายช่างโยธา  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา

 

 

13.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา เปิดรับสมัครสอบแล้วคลิ๊ก icon_new

13.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                   จำนวน     ๑     อัตรา

13.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน    ๑     อัตรา

13.3  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา

13.4  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                          จำนวน     ๑     อัตรา

13.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

13.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                            จำนวน     1     อัตรา

 

 

14.  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา เปิดสอบอบต.ตากแดดแล้ว คล๊กที่นี่ icon_new

14.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา

14.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา

14.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

14.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

14.5  นายช่างโยธา  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา

 

 

15.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอน้ำขุ่น  จำนวน  13  ตำแหน่ง  13  อัตรา

15.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

15.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา

15.3  บุคลากร  3-5                                           จำนวน     ๑     อัตรา

15.4  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                         จำนวน     ๑     อัตรา

15.5  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     ๑     อัตรา

15.6  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                         จำนวน     ๑     อัตรา

15.7  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

15.8  นักวิชาการคลัง  3-5                                    จำนวน     ๑     อัตรา

15.9  ช่างสำรวจ  1-3                                         จำนวน     1     อัตรา

15.10  ช่างไฟฟ้า  1-3                                         จำนวน     1     อัตรา

15.11  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                              จำนวน     1     อัตรา

15.12  นักวิชาการศึกษา  3-5                                จำนวน     ๑     อัตรา

15.13  สันทนาการ 3-5                                       จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

16.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา เปิดสอบอบต.ขามเปี้ยแล้ว คลิ๊กเลย icon_new

16.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา

16.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา

16.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

16.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

16.5  ช่างโยธา  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา

16.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

17.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้  อำเภอตระการพืชผล  จำนวน  4  ตำแหน่ง  4  อัตรา

17.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา

17.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4     จำนวน     1     อัตรา

17.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

17.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

 

 

18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา  เปิดรับสมัครสอบอบต.แล้วดูรายละเอียดคลิ๊กเลยicon_new

1.1  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

1.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

1.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

1.4  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     ๑     อัตรา

          1.5  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     ๑     อัตรา

          1.6  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                          จำนวน     ๑     อัตรา

 

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง  จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา เปิดรับสมัครสอบแล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

          2.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     ๑     อัตรา

2.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา

2.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

2.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

2.5  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา

2.6  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

 

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย  อำเภอสำโรง  จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา

3.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     ๑     อัตรา

3.2  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

3.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

3.4  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา

3.5  เจ้าหน้าที่การประปา  1-3                                จำนวน     ๑     อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์  อำเภอนาจะหลวย  จำนวน  11  ตำแหน่ง  11  อัตรา เปิดสอบแล้วดูรายละเอียดที่นี่ icon_new

4.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     ๑     อัตรา

4.2  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3          จำนวน     1     อัตรา

4.3  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     ๑     อัตรา

4.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                       จำนวน     ๑     อัตรา

4.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     ๑     อัตรา

4.6  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                         จำนวน     ๑     อัตรา

4.7  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                      จำนวน     ๑     อัตรา

4.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

4.9  นิติกร  3-5                                                จำนวน     ๑     อัตรา

4.10  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     ๑     อัตรา

4.11  นักวิชาการศึกษา  3-5                                  จำนวน     ๑     อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ  จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา เปิดสอบแล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

5.1  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                          จำนวน     ๑     อัตรา

5.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     ๑     อัตรา

5.3  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5                         จำนวน     ๑     อัตรา

          5.4  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5               จำนวน     ๑     อัตรา

5.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     ๑     อัตรา

5.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                             จำนวน     ๑     อัตรา

5.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา

5.8  ช่างโยธา 1-3                                              จำนวน     ๑     อัตรา

5.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     ๑     อัตรา

 

23.อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดสอบอบต.จำนวน  3 อัตรา 3 ตำแหน่ง  เปิดสอบอบต.แล้วคลิ๊กเลย icon_new

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ อัตรา คือ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           จำนวน 1   อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                        จำนวน 1   อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน           จำนวน  ๑   อัตรา

 

24.อบต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เปิดสอบอบต.จำนวน 7 อัตรา 7 ตำแหน่ง เปิดสอบอบต.แล้วคลิ๊กที่นี่  icon_new

 

ก.    ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1  จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

1)       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                   จำนวน  1  อัตรา

2)       เจ้าหน้าที่ธุรการ                                         จำนวน  1  อัตรา

3)       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                              จำนวน  1  อัตรา

4)       ช่างโยธา                                                 จำนวน  1  อัตรา

5)       ช่างไฟฟ้า                                                 จำนวน  1  อัตรา

ข.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ

1)       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           จำนวน  1  อัตรา

ค.    ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ

1)       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                             จำนวน  1  อัตรา

คำค้นหา: , , ,
 
 

9 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความเรื่อง

เตรียมเปิดสอบอบต.อุบล ปี2556

 1. นี่ก็จะหมดเดือนอยู่แล้วยังไม่เห็นจะเปิดรับสมัครเลย

 2. จะไปสอบด้วย

 3. เปิดรับสมัครเมื่อไหร่..ประกาศด้วย

 4. ว่าจะเปิดรับสมัครเดือนเมษานี่มันผ่านมาแล้วสามวันจะได้สมัครไหมน้อเรา

 5. สอบเมื่อไหร่บอกหน่อยอยากกลับไปอยู่บ้านจ้า

 6. vitoon promthai says:

  อบต. ไร่ใต้ เปิดสมัครพร้อมกันหรือปล่าวครับ คือ 3-21 มิ.ย56ใครทราบแจ้งหน่อยนะครับ

 7. tanyamon buddeesuk says:

  เปิดสมัครพร้อมกัน สอบพร้อมกันด้วยหรือเปล่า มีใครรู้บ้าง ตอบด้วยค่ะ จะรอฟังคำตอบ

 8. julia reilly says:

  When it comes to business you want ot be sure that you’ve got all your bases covered. More importantly it seems like you’ve covered the basics in this post.

  https://about.me/juliareilly

แสดงความคิดเห็น