28 เมษายน 2559  พนักงาน Admin

28 เมษายน 2559  พนักงานบัญชี

27 เมษายน 2559  เจ้าหน้าที่ Store

18 เมษายน 2559  เจ้าหน้าที่ IT

16 เมษายน 2559  รับจ้างงานอิสระ

9 เมษายน 2559  รับสมัครช่าง

4 เมษายน 2559  รับสมัครแม่บ้าน

29 มีนาคม 2559  ครูคณิต-อังกฤษ