24 พฤศจิกายน 2557  รับสมัครแม่บ้าน

24 พฤศจิกายน 2557  ว่างงานคะ (อยากทำงาน)

18 พฤศจิกายน 2557  ตำแหน่งผู้ช่วยในครัว

14 พฤศจิกายน 2557  พนักงานขาย