27 กรกฏาคม 2559  คนงาน

27 กรกฏาคม 2559  นักวิทยาศาสตร์

26 กรกฏาคม 2559  รับสมัครแม่บ้าน

24 กรกฏาคม 2559  หางานแม่บ้าน

24 กรกฏาคม 2559  รับสมัครแม่บ้าน

21 กรกฏาคม 2559  งานแม่บ้าน รายวัน

8 กรกฏาคม 2559  ธนาคาร UOB