29 มกราคม 2559  พนักงานทำเล็บ

21 มกราคม 2559  หัวหน้า QC

9 มกราคม 2559  ร้านกาแฟ Deforrest korat

9 มกราคม 2559  หางาน