1 ธันวาคม 2559  รับช่างเทคนิค

1 ธันวาคม 2559  รับช่างเทคนิค

11 พฤศจิกายน 2559  รับสมัครพนักงานทำขนม

11 พฤศจิกายน 2559  พนักงานยกของรายวัน