5 ตุลาคม 2558  ที่ปรึกษาการขาย

25 กันยายน 2558  ตัวเเทนจำหน่าย

15 กันยายน 2558  ดูแลผู้สูงอายุ