28 กรกฏาคม 2557  ว่างงาน

25 กรกฏาคม 2557  รับจ้างพิมพ์งาน

25 กรกฏาคม 2557  รับจ้างพิมพ์งาน

23 กรกฏาคม 2557  รับสมัครงาน

18 กรกฏาคม 2557  รับสมัครพนักงาน

15 กรกฏาคม 2557  ประกาศรับสมัครงาน