28 พฤศจิกายน 2558  ช่างเชื่อม

26 พฤศจิกายน 2558  พนักงานส่งสินค้า

25 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครพนักงาน

24 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครแอดมิน

24 พฤศจิกายน 2558  แม่บ้าน

23 พฤศจิกายน 2558  ช่างเชื่อม

22 พฤศจิกายน 2558  แม่บ้าน

19 พฤศจิกายน 2558  ช่างเชื่อม

18 พฤศจิกายน 2558  พนักงานธุรการ

17 พฤศจิกายน 2558  รับสมัตรแม่บ้าน

16 พฤศจิกายน 2558  ช่างเชื่อม