8 กุมภาพันธ์ 2559  ช่างยาง

29 มกราคม 2559  พนักงานทำเล็บ

21 มกราคม 2559  หัวหน้า QC