30 มิถุนายน 2557  โปรโมทสินค้า

27 มิถุนายน 2557  ท่อตัน

26 มิถุนายน 2557  ขับรถยนต์ส่งของ

22 มิถุนายน 2557  Amy’s orchids รับสมัครงาน