11 มีนาคม 2557  ออกบูธ ชิม ฟรี

10 มีนาคม 2557  รับสมัครกราฟฟิก