9 มกราคม 2558  ผู้ช่วยช่าง

5 มกราคม 2558  พนักงานขายบ้าน