25 กรกฏาคม 2558  ร้านอาหาร

22 กรกฏาคม 2558  พนักงานทอผ้า

15 กรกฏาคม 2558  หาพี่เลี้ยงสุนัข

15 กรกฏาคม 2558  หาพี่เลี้ยงสุนัข

15 กรกฏาคม 2558  รับสมัครงาน

11 กรกฏาคม 2558  รับสมัครงาน

11 กรกฏาคม 2558  รับสมัครงาน

11 กรกฏาคม 2558  อยากทำงาน

5 กรกฏาคม 2558  อิสระ

5 กรกฏาคม 2558  อิสระ