17 ธันวาคม 2557  ผู้ช่วยครู

4 ธันวาคม 2557  พนักงานประจำร้าน

4 ธันวาคม 2557  พนักงานประจำร้าน