4 ตุลาคม 2557  รับบัญชี

4 ตุลาคม 2557  รับแม่บ้าน

2 ตุลาคม 2557  หาแม่บ้านประจำ

2 ตุลาคม 2557  หาแม่บ้านประจำ

2 ตุลาคม 2557  รับธุรการ

2 ตุลาคม 2557  รับธุรการ

30 กันยายน 2557  หางานพาร์ทไทม์ จ-ศ