18 พฤศจิกายน 2557  ตำแหน่งผู้ช่วยในครัว

14 พฤศจิกายน 2557  พนักงานขาย

10 พฤศจิกายน 2557  บาริสต้า

10 พฤศจิกายน 2557  บาริสต้า