21 มกราคม 2559  หัวหน้า QC

9 มกราคม 2559  ร้านกาแฟ Deforrest korat

9 มกราคม 2559  หางาน

5 มกราคม 2559  ช่างเชื่อม