27 พฤษภาคม 2557  ช่างเทคนิค (ประจำ)

24 พฤษภาคม 2557  หางานทำคะ ในโคราช