4 กันยายน 2558  เจ้าหน้าที่ Reception

1 กันยายน 2558  ธนาคารยูโอบี

24 สิงหาคม 2558  หางานทำช่วงเย็นคะ

20 สิงหาคม 2558  รับสมัครจำนวนมาก

17 สิงหาคม 2558  พนง.ขายรถยนต์มือ2

16 สิงหาคม 2558  รับสมัครพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2558  รับสมัคร์งาน

13 สิงหาคม 2558  รับพิมพ์งาน