11 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครแม่บ้าน

5 พฤศจิกายน 2558  หางาน

4 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครพนักงานขาย

2 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครพนักงานขาย

28 ตุลาคม 2558  รับสมัครแม่บ้าน

28 ตุลาคม 2558  รับสมัครแม่บ้าน