19 สิงหาคม 2557  หางาน

18 สิงหาคม 2557  รับสอน 3D Animation

16 สิงหาคม 2557  รับสมัครแม่บ้าน

14 สิงหาคม 2557  รับสอนภาษาจีน

9 สิงหาคม 2557  รับสมัครพนักงาน