28 ตุลาคม 2556  รับสมัครพนักงาน

25 ตุลาคม 2556  เซลล์เอเจ้นท์