13 กุมภาพันธ์ 2558  รับสมัคร Sales Project Supervisor

12 กุมภาพันธ์ 2558  รับสมัครผจก.ห้องพัก

11 กุมภาพันธ์ 2558  รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT

10 กุมภาพันธ์ 2558  พนักงานขาย events

10 กุมภาพันธ์ 2558  พนักงานขายด่วนมาก

8 กุมภาพันธ์ 2558  iPoint

2 กุมภาพันธ์ 2558  หาพนักงานร้านกาแฟ

2 กุมภาพันธ์ 2558  พนักงาน MedRoomKorat Resort

31 มกราคม 2558  รับสมัครพนักงาน