6 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

3 พฤศจิกายน 2557  พี่เลี้ยงเด็ก

3 พฤศจิกายน 2557  รับเหมาทำไฟ

2 พฤศจิกายน 2557  พนักงานประจำร้าน