22 ตุลาคม 2557  ผู้ช่วยกุ๊ก

17 ตุลาคม 2557  สอนพิเศษโชตชัย

14 ตุลาคม 2557  ช่างทำเล็บ