อิชิตันเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เดือนตุลาคม 2555

อิชิตันเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการหางาน หรือต้องการอยากทำงานกับบริษัทอิชิตัน เปิดรับสมัครรอบเดือนตุลาคม 2555 1. อิชิตันรับสมัครผู้จัดการโรงงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1). กำหนดนโยบาย และ แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต 2). ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 3). ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ 4). พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณสมบัติ – เพศ ชาย – อายุ ระหว่าง 40 -50 ปี – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ดูตำแหน่งงานนี้ อิชิตันเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เดือนตุลาคม 2555

โรงงาน อิชิตัน อยุธยา รับสมัคร Purchasing Admin (Temporary 3 เดือน) ด่วน

โรงงาน อิชิตัน อยุธยา รับสมัคร Purchasing Admin (Temporary 3 เดือน) ด่วน -หญิง , อายุ 22 – 25 ปี -วุฒิ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ หรือ บัญชี -มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารงาน Clerk/Admin ในส่วนของโรงงาน 1 ปีขึ้นไป สนใจสมัครงาน ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และ สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (Transcript) -ส่งด้วยตัวเองที่ โรงงานอิชิตัน นิคมโรจนะ 3 -ทาง

ดูตำแหน่งงานนี้ โรงงาน อิชิตัน อยุธยา รับสมัคร Purchasing Admin (Temporary 3 เดือน) ด่วน