รับสมัคร คนขับทาวเวอร์เครน – บอกเครน

รับสมัคร คนขับทาวเวอร์เครน – บอกเครน บริษัท : สุมิตรเอ็นจิเนียริ่ง ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : ขับทาวเวอร์เครน – บอกเครน กลุ่มสาขาอาชีพ : งานอื่นๆ สาขาอาชีพ : แรงงานก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ระดับการศึกษา :   สาขาวิชา :   รายละเอียด : – สามารถขับทาวเวอร์เครนได้  สวัสดิการ : – ค่าล่วงเวลา – ที่พัก เงื่อนไขการจ้าง :

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัคร คนขับทาวเวอร์เครน – บอกเครน

รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร

รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร บริษัท : บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : พนักงานจัดส่ง กลุ่มสาขาอาชีพ : ส่งเอกสาร-ผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ สาขาอาชีพ : พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ ระดับการศึกษา : ระดับ ปวช. สาขาวิชา :   รายละเอียด : – จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคลังสินค้า – ควบคุมดูแลการรับและเบิก – ควบคุมดูแลสต๊อก สวัสดิการ : – เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน –

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ ปิดรับ 31 มี.ค.2555

รับสมัครเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์  ปิดรับ 31 มี.ค.2555 บริษัท : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ กลุ่มสาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อ สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา : ป.ตรีภาษาอังกฤษ รายละเอียด : 1.มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี 2.มีความสามารถในภาษาที่ 3 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีความสามารถในการคำนวณเบื้องต้นได้ 4.สามารถหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้คล่องแคล่ว 5.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Word

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ ปิดรับ 31 มี.ค.2555

รับสมัครช่างพ่นสีรถยนต์ หมดเขต 30 พ.ค. 55

รับสมัครช่างพ่นสีรถยนต์ หมดเขต 30 พ.ค. 55 บริษัท : มาย คาร์ การาจ ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : ช่างโป๊ว กลุ่มสาขาอาชีพ : ช่าง/โฟร์แมน สาขาอาชีพ : ช่างพ่นสีรถยนต์; ช่างสีรถยนต์ ระดับการศึกษา :   สาขาวิชา :   รายละเอียด : รับสมัครช่างโป๊ว รายได้ดี (ไม่จำกัดรายได้) สวัสดิการ : ตามแต่ตกลง เงื่อนไขการจ้าง :

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครช่างพ่นสีรถยนต์ หมดเขต 30 พ.ค. 55

รับสมัครเลขานุการ ปิดรับสมัคร 3 พ.ค.55

รับสมัครเลขานุการ ปิดรับสมัคร 3 พ.ค.55 บริษัท : บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : เลขานุการ กลุ่มสาขาอาชีพ : เลขานุการ สาขาอาชีพ : เลขานุการฝ่ายบริหาร ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา :   รายละเอียด : 1.เพศหญิง อายุ 22-30ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 3.ทีทักษะภาษาอังกฤษดี  สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงานกำหนด เงื่อนไขการจ้าง :

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครเลขานุการ ปิดรับสมัคร 3 พ.ค.55

รับสมัครพนักงานบัญชี บริษัท SVOA

บริษัท : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ประเภทงาน : งานประจำ ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : พนักงานบัญชี กลุ่มสาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน สาขาอาชีพ : พนักงานบัญชี ระดับการศึกษา : ระดับ ปวส. สาขาวิชา : ปวส.การบัญชี รายละเอียด : • เพศหญิง, อายุ 23-30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม MS

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครพนักงานบัญชี บริษัท SVOA

รับสมัครช่างซ่อมบำรุง เขตราชเทวี

บริษัท : บริษัท เกษมกิจยืนยง จำกัด ประเภทงาน : อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง ชื่อตำแหน่งงาน (ในองค์กร) : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มสาขาอาชีพ : ช่าง/โฟร์แมน สาขาอาชีพ : ช่างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำอื่น ๆ ระดับการศึกษา : ระดับ ปวส. สาขาวิชา : ปวส.ช่างอิเลกทรอนิกส์ รายละเอียด : 1.เพศ ช 2. สถานที่ทำงาน ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง 3. ทำงานตามสเก็ต หยุด 1 วัน/อาทิตย์

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครช่างซ่อมบำรุง เขตราชเทวี